Jak na kritickou evaluaci?

30.05.2014

Asi nejhorším zážitkem pro každého z nás je zkoušet něco poprvé, a to zejména, pokud se jedná o písemnou práci akademického charakteru. Před nedávnem jsem objevil svou první seminárku a přiznám se, že při čtení tohoto „výtvoru“ jsem se královsky bavil, ale ještě více styděl. Je škoda, že nám (studentům) nedá nikdo návod jak správně napsat libovolnou seminární práci, bakalářku, či diplomku, způsobem aby tento dokument nevyvolával u čtenáře pouze pobavení a nebyl rozcupován kdejakou komisí.

 

Je mnoho způsobů jak naspat něco smysluplného, nicméně nikdo neudělá chybu, pokud použije trochu kritické evaluace. Ačkoli se toto na našich školách neučí, prosím, prosím, zkuste se zamyslet a onu techniku začít využívat. Přinese Vám velmi zajímavý pohled na svět a velmi zkvalitní jakékoli dílko.

 

Definic je nepřeberně, ty si můžete přečíst sami: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kritika

 

Jak na to? Zcela jednoduše. Základem správného zhodnocení je zvážení problému z více stran, rozhodnutí ke které z nich se připojíte a diskuze proč jste tak učinili, ideálně doplněná příklady, analogiemi a ilustracemi. Abychom si toto procvičili, pojďme si vše ukázat na příkladu (tento je ilustrativní a neodráží názory autora…i když..):

 

Nadpis: Kritická Evaluace Oprávněnosti Anektace Krymu Ruskou Federací

 

Úvod: Tento článek má za cíl kriticky zhodnotit oprávněnost připojení Krymu k Rusku.

 

První odstavec (Diskuze):Je mnoho různých názorů na oprávněnost připojení Krymu k Rusku. Přední západní ekonomiky jako EU, USA se k zabrání části Ukrajinského poloostrova postavili s negativním stanoviskem. Naproti tomu Korea a Rusko označují tento počin za legitimní. Spojené národy nevydali žádnou rezoluci, jelikož tato je vetována Ruskem (RF)…….

 

Druhý odstavec (Vyjádření postoje a zdůvodnění): Tato práce se přiklání k US a EU a to zejména jelikož akt RF byl v rozporu s platnými mezinárodními smlouvami a právním zřízením samostatné Ukrajinské republiky….

 

Třetí odstavec (Příklady, analogie, důkazy): Obdobným způsobem jako postupovalo Rusko jednal například i Hitler, který pod záminkou útoku na své vojáky obsadil Gdaňsk, i tenkrát se jednalo o nelegitimní akt agrese a invazního charakteru. Během krize bylo nasazeno v Ukrajině 5000 ruských vojáků, označených jako domobrana, což je jistý projev vojenské agrese a porušení mezinárodních ujednání…

 

Čtvrtý odstavec závěr: Cílem tohoto článku bylo kriticky zhodnotit legitimnost ruského útoku proti Ukrajině. V první části článku byly porovnány různá názory na Krymskou krizi. Dále pak bylo zdůvodněn postoj autora, a podpořen příklady a analogiemi. Je proto možné konstatovat, že připojení Krymu k Ruské federaci je nelegitimním, invazním činem.

 

Doufám, že tento článek pomůže při studiu!
Hodně štěstí

komentáře (0)
Ing. Pavel Čejka, PhD, MRes, MBA

Další články autora: