“Ano jistě, pane profesore”

21.10.2013

Určitě většina z nás zná ze svého dětství onu větičku: “ano, pane profesore”. Profesoři, jak jsou v naší domovině adresování členového pedagogických sborů gymnázií, středních odborných škol, či vyšších a vysokých škol, ti se tomuto titulu zcela, ale ani trochu vůbec nebrání, ba naopak v tom studenty kvitují.

A to mě přivádí na myšlenku, kdo si doopravdy takové oslovení zaslouží? Podle zákona 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, je tento titul udělován prezidentem České Republiky, na základě zásluh pedagogicko-vědeckých.

Určitě Vám to však nedá a začne ve Vás hlodat otázka, “no-jo, ale jak se přesně poznají kvalitní pedagogické-vědecké zásluhy”? Otázka je to správná a většina kolegů by Vám na ni odpověděla tím, že vědecká činnost je ta, která vede k publikovatelným výsledkům. A u tohoto by pravděpodobně onen pedagog významně pozvedl obočí a naznačil by Vám, že nehodlá v tomto rozhovoru pokračovat.

V Česku platí dogma, že za publikaci lze považovat to co Vám někdo, někde vytiskl. Leč ouha, není tomu tak. Ve světě již znají odpověď na mou řečnickou otázku: IMPAKTY. Impakt je hodnocení výsledků publikační činnosti na základě úspěchů v uznávaných časopisech (např. Harvard Business Review) V článku hospodářských novin: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-56960100-studie-odhalila-kteri-cesti-vedci-jsou-ve-svete-nejrespektovanejsi-uspeli-fyzici vyšla analýza publikační činnost českých vědců.

S obrovským respektem který chovám vůči všem úspěšným vědcům na polích exaktních, či humanitních jsem se musel zastavit u čísla, které vyjadřuje publikační potenciál manažersko-ekonomických studií, který čítá za období 2006-2012 34 článků. Nejvíce se o toto zasloužila AVČR, následovaná UK. Vše byla schopna  za 4 roky vydat pouze 2 významné články.

Dovolte mi proto Vám navrhnout aby až příště potkáte kolegu, který se pyšní desítkami publikací, obrovskou vědeckou zásluhou, otázejte se kolik impaktových bodů toto ve skutečnosti znamená. A jakmile se dozvíte odpověď je již pouze na Vás jak odpovíte. Zda-li “děkuji pane profesore”, či stejně jako když budete mluvit se mnou, “díky, Pavle”.

komentáře (0)
Ing. Pavel Čejka, PhD, MRes, MBA

Další články autora: